Masz pytanie?
Jesteśmy do twojej dyspozycji.
+48 14 622 35 30 pn-pt: 7:00 - 15:00
Reklamacje i Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży Produktu na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1. pisemnie na adres: PPHU HUETTER, ul. Sadowa 27, 33-102 Tarnów;
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@huetter.com.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny do pobrania jest na stronie naszego sklepu Sklepu Internetowego po tym adresem: formularz odstąpienia od umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: PPHU HUETTER, ul. Sadowa 27, 33-102 Tarnów.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Szczegółowe obowiązki Sprzedawcy i Klienta wynikające z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży określone są w punkcie 8. Regulaminu.


REKLAMACJE

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe i bez wad. Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją. W przypadku ujawnienia się wad produktów ponosimy za nie odpowiedzialność. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w wybrany sposób:

1. osobiście pod adresem: PPHU HUETTER, ul. Sadowa 27, 33-102 Tarnów

2. pisemnie na adres: PPHU HUETTER, ul. Sadowa 27, 33-102 Tarnów

3. telefonicznie pod numerem telefonu: 14 622 3530 (opłata jak za połączenie lokalne)

4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@huetter.com.pl

 
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

3. danych kontaktowych składającego reklamację.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu Sprzedawcy na adres:
PPHU HUETTER, ul. Sadowa 27, 33-102 Tarnów.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji znajdują się w punkcie 10 Regulaminu.

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl